Bể cá ban công

Tùy chọn kích thước và màu sắc, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Xin liên hệ!