Bể composite

Không nhất thiết chơi cá phải là bể chìm, bể nổi 1 mặt kính cũng sang trọng đó thôi!