Bể composite trên mái

Có cây, có thác, có hồ. Còn gì tuyệt vời hơn khi sống trong một không gian như vậy!