Chậu kết hợp với đèn chiếu sáng

Sự sáng tạo biến không gian trở thành lung linh hư ảo.