Chậu thông minh ngoài trời

Dự án siêu độc tại Hoàng Hoa Thám, thi công lắp đặt dãy chậu treo ngoài trời. Sử dựng chậu thông minh và hệ thông cấp thoát nước tự động!

Product

Dự án siêu độc tại Hoàng Hoa Thám, thi công lắp đặt dãy chậu treo ngoài trời. Sử dựng chậu thông minh và hệ thông cấp thoát nước tự động!