Thác nước thủy sinh

Một dự án được hợp tác cùng Kts An Việt Dũng, Dự án được VTV vinh danh là dự án sáng tạo của năm. Tuy chỉ  làm về phần sản xuất nhưng cũng cảm thấy rất vinh dự khi được...

Product

Một dự án được hợp tác cùng Kts An Việt Dũng, Dự án được VTV vinh danh là dự án sáng tạo của năm. Tuy chỉ  làm về phần sản xuất nhưng cũng cảm thấy rất vinh dự khi được chung tay vào sự phong phú của kiến trúc Viêt Nam.